Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την πρόσληψη ενός γιατρού, ειδικότητας χειρουργικής παίδων, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο γιατρός θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 24 μήνες.