ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ – BEHIND THE SCENES

Δήλωση Συμμετοχής στο σεμινάριο “Τρομοκρατία – Behind the Scenes” της A&K Risk Management Consulting

Εισηγητής: Άγγελος Αγραφιώτης * Γενικός Διευθυντής A&K Risk Management Consulting https://www.ak-riskmanagment.gr/ * Πιστοποιημένο Στέλεχος Αντιτρομοκρατίας (Antiterrorism Officer – Α.Τ.Ο) του International Association of Counterterrorism and Security Professionals (I.A.C.S.P.) https://www.iacsp.com/ * Πιστοποιημένο Στέλεχος Συλλογής & Ανάλυσης Πληροφοριών (ΙΝΤ.Ο) του TAM-C Solutions (Target Actionable Monitoring Center) www.tamc365.com

Μερικό περιεχόμενο του Σεμιναρίου

Ø  Διεθνής και Ελληνική τρομοκρατία
Ø  Behind The Scenes
Ø  Τι γνωρίζουμε για τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τι όχι
Ø  Ο ρόλος του Τύπου και της αστυνομίας
Ø  Αναπάντητα ερωτήματα – Απαντήσεις
Ø  Η ανάδειξη της γένεσης τρομοκρατικών & «τρομοκρατικών»  οργανώσεων,
Ø  Ο σκοπός που γίνεται αυτό και στις δύο περιπτώσεις,
Ø  Ο τρόπος στρατολόγησης και εκπαίδευσης των τρομοκρατών,
Ø  Η διείσδυση οργανώσεων σε μία άλλη οργάνωση, και γιατί γίνεται αυτό,
Ø  Ο ατέρμονας κύκλος εμφάνισης, φθοράς και απόσυρσής τους
Ωστε να κατορθώσετε να μπείτε στον τρόπο σκέψης τους και να σχηματίσετε άποψη για τον απέναντι,  και εν τέλει να λαμβάνετε τα ενδεικνυόμενα μέτρα και μέσα ασφαλείας, για την εγκατάστασή σας και τα στελέχη της.

Το σεμινάριο θα προλογίσει ο Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ ε.α κ Απόστολος Αλαμάνας.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ!