Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ με άρθρο της θέτει ευθέως προς την κυβέρνηση αλλά και προς την στρατιωτική ηγεσία αν μπορούν να προστατεύσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Τα ελικόπτερα και τα άλλα πανάκριβα οπλικά συστήματα τα έχουν χρυσοπληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι και δεν είναι ιδιοκτησία καμίας εξουσίας.

Θα απαντήσει κάποιος στο ερώτημα της ΕΣΤΙΑΣ ή θα αναλάβουν τα «τρωκτικά» που σιτίζονται πέριξ της Μεσογείων να «απαντήσουν»;

Το άρθρο της ΕΣΤΙΑΣ:

Εἰκόνες θλίψεως καί παρακμῆς στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις – Πανάκριβα ἑλικόπτερα Apache στήν βάση τοῦ Στεφανοβικείου βούλιαξαν στίς πλημμύρες – Ποιός ὑποστηρίζει ἐπί τέλους τά πολύτιμα ὁπλικά συστήματα καί πυρομαχικά σέ στρατόπεδα καί πολεμικά ἀεροδρόμια; – Ἐκκενώνεται μέ ἀπόφαση Δένδια τό στρατόπεδο τῆς Ἀεροπορίας Στρατοῦ

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ὅτι οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀποδεικνύονται πολύ πιό ὀργανωμένες καί πολύ πιό ἀποτελεσματικές ἀπό τόν ὑπόλοιπο κρατικό μηχανισμό, δέν σημαίνει ὅτι εὑρίσκονται στό ἐπίπεδο ἑτοιμότητος πού θά ἔπρεπε. Ἀλλεπάλληλα εἶναι τά περιστατικά τῆς τελευταίας περιόδου, τά ὁποῖα δεικνύουν ὅτι τά πράγματα δέν πηγαίνουν καλά. Τελευταῖο θλιβερό δεῖγμα ἡ φωτογραφία τοῦ πανάκριβου ἐπιθετικοῦ ἑλικοπτέρου Apache, ἡμιβυθισμένου στό ἀεροδρόμιο τοῦ Στεφανοβικείου. Σέ μιά βάση πού διατίθεται στό ΝΑΤΟ, πέρα ἀπό τόν κομβικό της ρόλο στήν διμερῆ ἑλληνο-αμερικανική συνεργασία. Ἀδήριτο προβάλλει τό ἐρώτημα γιά τήν στρατιωτική ἡγεσία πού φέρει τήν εὐθύνη νά εἶναι σέ λειτουργική καί ἐπιχειρησιακή κατάσταση τά ὁπλικά συστήματα πού ἔχουν ἀγορασθεῖ: Μπορεῖτε νά ἀνταποκριθεῖτε σέ αὐτό τό καθῆκον; Μπορεῖτε νά προστατεύσετε τήν περιουσία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Τό θέμα δέν εἶναι μόνον τό Στεφανοβίκειο! Ἐξ ἴσου σημαντική ἦταν καί ἡ ἀεροπορική βάσις τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ὅπου ἀπό τίς πυρκαϊές ἔσκαγαν τά πυρομαχικά. Καί ὅμως, ἐπιδεικνύεται μιά ἀπάθεια (γιά νά μήν χρησιμοποιήσουμε κανέναν βαρύ χαρακτηρισμό), σέ σημεῖο πού νά τίθεται τό ἐρώτημα ἄν ἡ ἡγεσία ἀντιλαμβάνεται τήν ὀξύτητα τῶν προβλημάτων καί προτίθεται νά ἀναζητήσει λύσεις. Εἶναι θλιβερό… Ἐνῷ ἡ χώρα καταστρέφεται καί οἱ δυνάμεις τρέχουν νά διασώσουν ὅ,τι μπορεῖ νά σωθεῖ, ἡ ἡγεσία ἔχει ἐξαφανισθεῖ. Αὐτοί πού μέχρι πρό τινος ἀναζητοῦσαν προσωπική προβολή καί πρός τοῦτο φωτογραφίζονταν δίπλα στούς πολιτικούς, τώρα εἶναι ἄφαντοι. Καί τοῦτο, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία οἱ εὐθῦνες λοιπόν εὑρίσκονται στήν κορυφή. Καί ἄν ἡ στρατιωτική ἡγεσία ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει τήν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως, τότε πρέπει νά παρέμβει ἡ πολιτική. Μέ ἄμεσο καί καταλυτικό τρόπο.

Τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἀντιμετώπιση ἑνός προβλήματος εἶναι ἡ παραδοχή καί ὁ προσδιορισμός του. Καί τοῦτο δέν φαίνεται νά ἔχει γίνει στήν προκειμένη περίπτωση. Τά περιστατικά εἶναι ἀλλεπάλληλα. Κατά τήν μεγάλη δασική πυρκαϊά τῆς Μαγνησίας ἐσημειώθησαν ἐκρήξεις σέ ἀποθήκη πυρομαχικῶν μιᾶς ἀεροπορικῆς βάσεως πρώτης γραμμῆς στήν Νέα Ἀγχίαλο, ἐνῷ ἡ φωτιά εἶχε φθάσει στήν περίμετρο τοῦ ἀεροδρομίου. Οἱ φωτιές πού ἐπακολούθησαν στόν Ἕβρο, ὁδήγησαν σέ παράλυση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου μέ ἄμεση συνέπεια νά μήν μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει ὁ Στρατός τόν κόμβο τοῦ Ἄβαντα. Οἱ συνέπειες τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ κόμβου αὐτοῦ γιά τίς μεταφορές καί τήν διοικητική μέριμνα τῶν δυνάμεων στήν μεθόριο τοῦ Ἕβρου, εἶναι γνωστές μόνον στούς εἰδήμονες, καί καλύτερα νά μείνει ἔτσι. Δέν εἶναι τῆς παρούσης νά τό ἀναλύσουμε.

Καί μετά τίς φωτιές οἱ πλημμύρες. Κατεκλύσθη τό διαδίκτυο ἀπό φωτογραφίες ἑλικοπτέρων τῆς Ἀεροπορίας Στρατοῦ, ἡμιβυθισμένων μέσα στό ἀεροδρόμιο τοῦ Στεφανοβικείου. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι σέ ὅλες τίς περιπτώσεις οἱ προσπάθειες πού ἐγένοντο ἀπέβλεπαν στήν ἄμβλυνση τῶν ἐντυπώσεων. Δέν διεφαίνετο διάθεσις ἀναγνωρίσεως τῶν προβλημάτων, ὁπότε οὔτε καί προγραμματισμός ἐπιλύσεώς τους. Ἡ πρώτη ἀνακοίνωσις διεβεβαίωνε ὅτι ὅλα τά ἑλικόπτερα εἶναι ἀσφαλῆ καί ἔχουν μεταφερθεῖ σέ σημεῖο τοῦ ἀεροδρομίου πού δέν ἔχει πλημμυρίσει.

Ταυτοχρόνως ἀνεφέρετο ὅτι οἱ φωτογραφίες πού εἶχαν δημοσιοποιηθεῖ ἦσαν ἀνενεργῶν ἑλικοπτέρων τά ὁποῖα μετεκινήθησαν τελευταῖα. Ἀνέφερε συγκεκριμένα: «Ἀρχικά σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα πρωτόκολλα μεταφέρθηκαν ὅλα τά λειτουργικά, ἐν χρήσει καί ἐπιχειρησιακά Ε/Π. Στήν συνέχεια τελευταῖα μετακινήθηκαν τά Ε/Π (UH-1H) πού ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀνενεργά λόγῳ παλαιότητας (60 ἐτῶν) καί ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία ἀπό ἐτῶν. Αὐτά ἀπεικονίζονται σέ φωτογραφίες πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας».

Ὅμως ἀμέσως μετά ἐδημοσιεύθη φωτογραφία ἐπιθετικοῦ ἑλικοπτέρου Apache AH-64A, κατακλυσμένου ἀπό νερά στήν πλημμυρισμένη πίστα τοῦ ἀεροδρομίου… Καί ἤδη δρομολογεῖται ἡ ἐκκένωσις τῆς βάσεως, μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νίκου Δένδια.

Ἡ εἰκόνα, ἀλλά καί ἡ ὅλη κατάστασις, δημιουργεῖ θλίψη. Γιά ἄλλη μία φορά, ἐνῷ ὁ Στρατός σηκώνει τεράστιο βάρος γιά νά κάνει αὐτά πού δέν κάνουν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, τῆς Πολιτικῆς Προστασίας περιλαμβανομένης, ἐνῷ παρατηροῦνται ὀλιγωρίες ὅσον ἀφορᾶ σέ αὐτό καθ’ ἑαυτό τό ἀμυντικό μας σύστημα. Τά στοιχεῖα εἶναι πολλά. Τίς τελευταῖες ἑβδομάδες σωρρεύθηκαν μέ ρυθμό ταχύτερο τοῦ συνήθους. Τά ὅσα εἶχαν συμβεῖ προηγουμένως ὅμως ἔπρεπε νά εἶναι ἀρκετά γιά νά κινητοποιηθεῖ ἡ ἡγεσία, ἡ ὁποία ὅμως ἄφησε καί σοβαρά προβλήματα πειθαρχίας (ἡ ἐπίθεσις ἀλεξιπτωτιστοῦ κατά τοῦ διοικητοῦ του) νά ξεχασθοῦν.

Εὑρισκόμεθα ἤδη πρό μίας καταστάσεως ὅπου τά πράγματα σταδιακῶς ἐκφυλίζονται. Δέν δικαιολογεῖται ἡ παραμικρή καθυστέρησις. Οὔτε κἄν νά περιμένουμε νά ἀποσυρθοῦν τά νερά πού ἔχουν πλημμυρίσει τήν Θεσσαλία. Ἡ ἡγεσία πρέπει νά κινηθεῖ μέ ταχύτητα. Δέν θέλουμε νά δοῦμε καί ἄλλα φαινόμενα πού θά μᾶς προκαλοῦν θλίψη γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας…

militaire.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις