Η Κομισιόν κινεί διαδικασία κατά της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας Apple, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (24/6), καθώς σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, βλέπει ενδείξεις ότι η Apple παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στο Αpp-Store της εταιρείας.

Η Επιτροπή θέλει τώρα να διερευνήσει λεπτομερώς την υποψία αυτή. Η νυν επίτροπος της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, είχε ήδη υπαινιχθεί την κίνηση αυτή πριν από λίγες ημέρες.

Η κίνηση της Επιτροπής της ΕΕ εμπίπτει στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), με την οποία η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει τη δύναμη των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών.

Εάν η διαδικασία παράσχει αποδείξεις για παραπτώματα της Apple, θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις ύψους έως και 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Η Apple είχε κύκλο εργασιών (τζίρο) άνω των 380 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2023. Συνεπώς το πρόστιμο θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και 38 δισ. δολαρίων.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν

Αναλυτικά, η Κομισιόν ενημέρωσε την Apple για την προκαταρκτική της άποψη ότι οι κανόνες του App Store παραβιάζουν τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), καθώς εμποδίζουν τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν ελεύθερα τους καταναλωτές σε εναλλακτικά κανάλια για προσφορές και περιεχόμενο.

Επιπλέον, η Κομισιόν κίνησε νέα διαδικασία μη συμμόρφωσης κατά της Apple λόγω ανησυχιών ότι οι νέες συμβατικές απαιτήσεις της για τους προγραμματιστές εφαρμογών τρίτων και τα καταστήματα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της νέας «αμοιβής βασικής τεχνολογίας» της Apple, δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Apple βάσει της DMA.

Προκαταρκτικά ευρήματα σχετικά με τους κανόνες καθοδήγησης της Apple για το App Store

Σύμφωνα με την Digital Markets Act (Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές – DMA) οι προγραμματιστές που διανέμουν τις εφαρμογές τους μέσω του App Store της Apple θα πρέπει να μπορούν, χωρίς χρέωση, να ενημερώνουν τους πελάτες τους για εναλλακτικές δυνατότητες φθηνότερων αγορών, να τους κατευθύνουν στις προσφορές αυτές και να τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν αγορές.

Η Apple διαθέτει επί του παρόντος 3 σύνολα επιχειρηματικών όρων που διέπουν τη σχέση της με τους προγραμματιστές εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καθοδήγησης του App Store. Η Επιτροπή διαπιστώνει προκαταρκτικά ότι:

  • Κανένας από αυτούς τους επιχειρηματικούς όρους δεν επιτρέπει στους προγραμματιστές να κατευθύνουν ελεύθερα τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, οι προγραμματιστές δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης εντός της εφαρμογής ή να επικοινωνούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τους πελάτες τους για την προώθηση προσφορών που είναι διαθέσιμες σε εναλλακτικά κανάλια διανομής.
  • Σύμφωνα με τους περισσότερους επιχειρηματικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στους προγραμματιστές εφαρμογών, η Apple επιτρέπει την καθοδήγηση μόνο μέσω «συνδέσμων», δηλαδή οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να συμπεριλάβουν έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή τους που ανακατευθύνει τον πελάτη σε μια ιστοσελίδα όπου ο πελάτης μπορεί να συνάψει μια σύμβαση. Η διαδικασία «link-out» υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς που επιβάλλει η Apple, οι οποίοι εμποδίζουν τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν, να προωθούν προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις μέσω του καναλιού διανομής της επιλογής τους.
  • Ενώ η Apple μπορεί να λάβει αμοιβή για τη διευκόλυνση μέσω του AppStore της αρχικής απόκτησης ενός νέου πελάτη από τους προγραμματιστές, οι αμοιβές που χρεώνει η Apple υπερβαίνουν το απολύτως απαραίτητο για την εν λόγω αμοιβή. Για παράδειγμα, η Apple χρεώνει τους προγραμματιστές με αμοιβή για κάθε αγορά ψηφιακών αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο χρήστης εντός επτά ημερών μετά την αποσύνδεση από την εφαρμογή.

Με την αποστολή προκαταρκτικών πορισμάτων, η Επιτροπή ενημερώνει την Apple για την προκαταρκτική της άποψη ότι η εταιρεία παραβιάζει την DMA.

Αυτό δεν προδικάζει την έκβαση της έρευνας, καθώς η Apple έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά της υπεράσπισης εξετάζοντας τα έγγραφα του φακέλου έρευνας της Επιτροπής και απαντώντας γραπτώς στα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής.

Εάν οι προκαταρκτικές απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, κανένα από τα τρία σύνολα επιχειρηματικών όρων της Apple δεν θα συμμορφωνόταν με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της DMA, το οποίο απαιτεί από τους gatekeepers να επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε προσφορές εκτός των καταστημάτων εφαρμογών των gatekeepers, χωρίς χρέωση.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης εντός 12 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας στις 25 Μαρτίου 2024.

Νέα έρευνα για μη συμμόρφωση με τους όρους σύμβασης της Apple

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε, επίσης, μια τρίτη έρευνα μη συμμόρφωσης σχετικά με τους νέους συμβατικούς όρους της Apple για τους προγραμματιστές ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ορισμένες από τις νέες δυνατότητες που επιτρέπει η DMA, ιδίως την παροχή εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή τη δυνατότητα προσφοράς μιας εφαρμογής μέσω εναλλακτικού καναλιού διανομής.

Η Apple έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να εγγραφεί στους προηγούμενους όρους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν καθόλου εναλλακτικά κανάλια διανομής.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον αυτές οι νέες συμβατικές απαιτήσεις για τρίτους προγραμματιστές εφαρμογών και καταστήματα εφαρμογών παραβιάζουν το άρθρο 6 παράγραφος 4 της DMA και ιδίως τις απαιτήσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας που προβλέπονται σε αυτό.

Αυτό περιλαμβάνει:

  1. Το τέλος βασικής τεχνολογίας της Apple, σύμφωνα με το οποίο οι προγραμματιστές καταστημάτων εφαρμογών τρίτων και εφαρμογών τρίτων πρέπει να καταβάλλουν τέλος 0,50 ευρώ ανά εγκατεστημένη εφαρμογή. Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον η Apple απέδειξε ότι η διάρθρωση των τελών που επέβαλε, στο πλαίσιο των νέων επιχειρηματικών όρων, και ιδίως το Core Technology Fee, συμμορφώνεται αποτελεσματικά με την DMA.
  2. Η διαδρομή πολλαπλών βημάτων του χρήστη της Apple για τη λήψη και εγκατάσταση εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή εφαρμογών στα iPhones. Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη λήψη και την εγκατάσταση εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή εφαρμογών, καθώς και οι διάφορες οθόνες πληροφοριών που εμφανίζει η Apple στον χρήστη, συμμορφώνονται με την DMA.
  3. Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τους προγραμματιστές που σχετίζονται με τη δυνατότητα προσφοράς εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών ή απευθείας διανομής εφαρμογών από το διαδίκτυο σε iPhones. Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον οι απαιτήσεις αυτές, όπως η «καλή συμμετοχή» στο πρόγραμμα Apple Developer Program, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι προγραμματιστές εφαρμογών για να μπορούν να επωφεληθούν από την εναλλακτική διανομή που προβλέπει η DMA, είναι σύμφωνες με την DMA.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί προκαταρκτικές έρευνες εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έρευνας, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τις αναθεωρήσεις που εφαρμόζει η Apple για την επικύρωση των εφαρμογών και των εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών που πρόκειται να προσπελαστούν.

Ιστορικό

Η Alphabet, η Amazon, η Apple, η ByteDance, η Meta και η Microsoft, οι 6 gatekeepers που ορίστηκαν από την Επιτροπή στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, έπρεπε να συμμορφωθούν πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις της DMA έως τις 7 Μαρτίου 2024.

Στις 25 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή κίνησε έρευνες μη συμμόρφωσης σχετικά με τους κανόνες της Alphabet για την καθοδήγηση στο Google Play και την αυτο-αναφορά στην αναζήτηση Google, τους κανόνες της Apple για την καθοδήγηση στο App Store και την οθόνη επιλογής για το Safari, καθώς και το μοντέλο «πληρωμή ή συγκατάθεση» της Meta.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετα ερευνητικά βήματα για τη συλλογή γεγονότων και πληροφοριών σε σχέση με την αυτοαναφορά της Amazon και την εναλλακτική διανομή εφαρμογών και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Apple.

Στις 29 Απριλίου 2024, η Επιτροπή όρισε την Apple όσον αφορά το iPadOS, το λειτουργικό της σύστημα για ταμπλέτες, ως φύλακα θυρών στο πλαίσιο της DMA.

Στις 13 Μαΐου 2024, η Επιτροπή όρισε επίσης την Booking ως gatekeeper σύμφωνα με την DMA, για την υπηρεσία διαδικτυακής διαμεσολάβησης Booking.com. Συνολικά, έχουν οριστεί 24 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται από όλους τους gatekeepers.

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του gatekeeper. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φθάσουν το 20% σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να θεσπίσει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπως η υποχρέωση ενός gatekeeper να πωλήσει μια επιχείρηση ή τμήματα αυτής ή η απαγόρευση στον gatekeeper να αποκτά πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συστηματική μη συμμόρφωση.

newsit.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις