Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο ανακοινώθηκε ότι μετά από διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, οι κάτοχοι παλαιού τύπου αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους, μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειμένου αντικαταστήσουν αυτές με άδειες νέου τύπου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών είναι τα ακόλουθα:
1.- Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ., ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.
2.- φωτοαντίγραφο άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου – μηχανής.
3.- Δύο (πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ύψους προς πλάτος 2,2cm/1,9cm (αναλογία 1,16) καθώς και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο με ανάλυση 450×522 pixels.
4.- Παλαιό έντυπο άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους.
5.- Τετραπλότυπο είσπραξης 25,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (πληρώνεται στη Λιμενική Αρχή).
6.- e-Παράβολο 10,00€ με απόδειξη πληρωμής (εκτυπωμένα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας Υπηρεσίας, στα τηλέφωνα 24213-53826 και 24213-53831, απαραίτητα κατόπιν ραντεβού