Μια, τουλάχιστον, «περίεργη» πρόταση της Α.Δ.Α.Ε είδε το φως της δημοσιότητας.

 

Ούτε λίγο ούτε πολύ η Α.Δ.Α.Ε. (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) προτείνει στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να… γνωστοποιεί σε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, βομβιστές, κατασκόπους αλλά και… τζιχαντιστές ότι είναι υπό παρακολούθηση για τη διαλεύκανση των εγκληματικών ενεργειών τους. Το αίτημα-πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της προστασίας των «ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.

 

Έτσι στον αέρα πλέον βρίσκονται επιχειρήσεις ετών, αφού οι εγκληματίες κατηγορούμενοι, προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντά τους απέναντι σε κάθε τυχόν μη σύννομη ή καταχρηστική και δυσανάλογη εις βάρος τους χρήση του μέτρου· χρήση που ισοδυναμεί με παραβίαση του δικαιώματος τους σε προστασία του ιδιωτικού τους βίου, θα επικαλούνται την πρόταση της Α.Δ.Α.Ε, ανεξάρτητα εάν αυτή τελικά έγινε δεκτή ή όχι, φέρνοντας τις διωκτικές αλλά και εισαγγελικές αρχές, σε δυσχερή θέση.

 

«Περίεργοι» καιροί… «Περίεργες» προτάσεις!

Σ.Π