Ψηφίστηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο “για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές” και μαζί του η τροπολογία για τις Επιμελητηριακές εκλογές.

Σύμφωνα με την ψηφισθείσα τροπολογία, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του 2022 ενώ διατηρείται η διάταξη για δυνατότητα επανεκλογής Προέδρου μία ακόμη φορά.

myvolos.net