Μοιράσου το άρθρο

Το ΦΕΚ που ρίχνει φως, στις ευθύνες του Έλληνα πρωθυπουργού!

 

Τις βαρύτατες ευθύνες του αναφορικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – υποκλοπών προσπαθεί με κάθε τρόπο να απεμπολήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή των αποκαλύψεων. Σύντομα βρέθηκαν και οι άνθρωποι που κλήθηκαν να αναλάβουν επάνω τους όλη την ευθύνη: ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο τέως Διοικητής ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων. Κυρίως αυτός δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον εξώθησε να παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού. Ο ανιψιός του… Όσο και να προσπαθεί όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πείσει την κοινωνία ότι δεν έχει καμία σχέση με την σκοτεινή και δυσώδη αυτή υπόθεση, δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί υπεκφεύγει συνεχώς και ατέχνως… Βγήκε στην επιφάνεια ακόμη μια απόδειξη για το ότι αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος για κάθε πράξη που αφορά την ΕΥΠ. Άρα, και για τις παρακολουθήσεις – υποκλοπές.

Αυτό που πλέον δεν είναι άγνωστο όμως, είναι το τι αφορούσε αυτή η Απόφαση (που όλως περιέργως υπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό στις 23 Φεβρουαρίου 2021 και εκδόθηκε σε ΦΕΚ στις 18 Ιουνίου 2021). Κι αυτό γιατί φέρει τίτλο: «Εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού να υπογράφει “Με εντολή Πρωθυπουργού” έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π.». Άρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός που ανέλαβε από την δεύτερη ημέρα της πρωθυπουργικής του θητείας την ΕΥΠ κι αυτός που απ’ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, προσπαθεί να μετακυλήσει το σύνολο των ευθυνών στον Γρηγόρη Δημητριάδη, είναι αυτός που με δική του Απόφαση του είχε δώσει αυτές τις αρμοδιότητες. Είναι αυτός που είχε αποφασίσει να αναθέσει αυτή την τόσο σοβαρή ευθύνη στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι αυτός άλλωστε, που έχει την ευθύνη για την οποιαδήποτε ενέργεια του Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία αφορούσε την ΕΥΠ, ως πολιτικός προϊστάμενός του. Κάθε ενέργεια του παραιτηθέντος πλέον Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, γινόταν «με εντολή Πρωθυπουργού».

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητες που κατ’ εντολή του ανέλαβε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πιο συγκεκριμένα, ο τέως Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο αφορά μεταξύ άλλων «στον καθορισμό, από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, του ύψους του ποσού του παραβόλου για την πιστοποίηση από την ΕΥΠ του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών», «καθώς και «στον καθορισμό της ειδικότερης διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πληροφοριών της ΕΥΠ, του τρόπου λήψης αποφάσεων, των αρμοδιοτήτων και κάθε άλλου σχετικού θέματος». Άρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξουσιοδότησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη να είναι υπεύθυνος για τα πάντα.

Υπάρχει και συνέχεια. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν εξουσιοδοτημένος ακόμη και για την «έγκριση της απόφασης του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΕΥΠ να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους». Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν επίσης αυτός που εξουσιοδοτήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υπεύθυνος ως προς τον «καθορισμό και την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων του πολιτικού προσωπικού στην ΕΥΠ, του αριθμού αυτών… της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού..».

Είχε επίσης λόγο και στα οικονομικά, αφού εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει έγγραφα που αφορούν «στην αναπροσαρμογή, από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, των ποσών των παραβόλων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού στην ΕΥΠ», καθώς και «Στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΥΠ…».

Φυσικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη να ασκεί έλεγχο και στο ΚΕΤΥΑΚ, το τμήμα που λειτουργεί ως μια «παραΕΥΠ» και έχει τον έλεγχο απόρρητων κονδυλίων. Κι αυτό γιατί όπως αναγράφεται, ο Γρ. Δημητριάδης μπορούσε να υπογράφει και έγγραφα που αφορούσαν στην έγκριση του ΚΕΤΥΑΚ. Τα έγγραφα που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει ο Γρηγόρης Δημητριάδης αφορούσαν επίσης ακόμη και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΠ».

Ακόμη, τα επίμαχα έγγραφα που μπορούσε να υπογράψει ο παραιτηθείς Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, αφορούσαν και «στη μετάταξη του πολιτικού προσωπικού της ΕΥΠ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από κοινού με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΥΠ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε βαθμού ΟΤΑ, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του». Έτσι δηλαδή έγινε και με τους 100 περίπου “αντιφρονούντες” του συστήματος, υπαλλήλους της ΕΥΠ τον περασμένο Δεκέμβρη που τους μετέταξαν υποχρεωτικά στην ΕΛ.ΑΣ.;… Και ετοίμαζαν όπως αναφέρθηκε στα ΜΜΕ και άλλους σε άλλες υπηρεσίες αλλά η υπόθεση των υποκλοπών τους έκοψε την φόρα;… Εξέδωσε Απόφαση το Υ.Σ. της ΕΥΠ γι αυτές τις μετατάξεις της ΕΥΠ σε ΕΛ.ΑΣ.;… Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε επίσης λόγο και για έγγραφα που αφορούσαν αποσπάσεις που μπορούν να δοθούν για μια σειρά από λόγους, αλλά και σε έγγραφα που σχετίζονταν με τον «καθορισμό από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, των αποδοχών του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΕΥΠ».

Παρόλα αυτά όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έδωσε τόσο τεράστια ευθύνη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, να υπογράφει δηλαδή έγγραφα «με εντολή Πρωθυπουργού» τα οποία αφορούν το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της ΕΥΠ, θέλει να πείσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις – υποκλοπές. Όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο λόγος που απέπεμψε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Παναγιώτη Κοντολέοντα από Διοικητή της ΕΥΠ, ήταν επειδή «είχαν την πολιτική ευθύνη για ένα πλαίσιο παρακολουθήσεων στο οποίο, παρότι οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες με τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά θα απαιτούσα».

Φυσικά, δεν είπε ότι αυτός που ήταν ο άνθρωπος που είχε ξεκάθαρα την πολιτική ευθύνη, όχι μόνο επειδή είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και των δύο παραιτηθέντων αλλά και επειδή υπέγραψε την Απόφαση αυτή που εκδόθηκε στο επίμαχο ΦΕΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον τα λέει όλα αυτά πιθανώς με δόλο, γιατί γνωρίζει ότι είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Και την πολιτική. Εκτός αν μας πείσει με στοιχεία και όχι με υπεκφυγές όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα για την δυσώδη αυτή υπόθεση ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα υπέγραφε ο Γρηγόρης Δημητριάδης…

ΦΕΚ Μητσοτάκης φεκ φεκ1

makeleio.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις