Δύο ακόμη σχολικές μονάδες, μετά το 8ο Γυμνάσιο Βόλου, κλείνουν από σήμερα λόγω κορονοϊού.

Πρόκειται για το 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας και το Μουσικό Σχολείο.

Αναλυτικά: Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των τάξεων του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών ήτοι από 01/03/2021 έως και 12/03/2021 ΚΑΙ όλων των τάξεων του Μουσικού Σχολείου Βόλου για χρονικό διάστημα έντεκα (11) ημερών ήτοι από 01/03/2021 έως και 11/03/2021.

Επίσης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των τάξεων του Γυμνασίου Βελεστίνου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών ήτοι από 01/03/2021 έως και 12/03/2021.

myvolos.net