Μοιράσου το άρθρο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της 609/2015 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4490 στις 30.12.2016,

κατάφερε έπειτα από 19 χρόνια! και επέβαλε πρόστιμο 355.577,82€ σε εταιρεία χρηματαποστολών, επειδή προέβαινε σε συναντήσεις στελεχών της με στελέχη άλλης ομοειδούς εταιρείας και συζητούσαν αλληλοϋποστήριξη σε διαγωνισμούς χρηματαποστολών τραπεζών, προκαθορίζοντας τις τιμές της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο και ακολουθώντας εναρμονισμένη πρακτική, μοίραζαν την «πίττα» της αγοράς και περιόριζαν τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα η επιτροπή διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, από την εταιρία με την επωνυμία «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία» (μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A.)

 

λόγω της συμμετοχής της σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική (από κοινού με την εταιρία με την επωνυμία «M.K.B. Υπηρεσίες Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.» -πρώην GROUP 4 -SECURITAS Συστήματα Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ασφαλείας Α.Ε.) με αντικείμενο την κατανομή των αγορών και κατ’ επέκταση τον περιορισμό του ανταγωνισμού στον κλάδο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας, ιδίως δε στην επιμέρους αγορά των χρηματαποστολών, β) να υποχρεωθεί η μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A. ως άνω εταιρία να παραλείπει αυτή στο μέλλον, γ) να επιβληθεί πρόστιμο στην μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A. (πρώην «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία») για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, υπολογιζόμενο επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά το έτος 1998 της εταιρίας αυτής, η οποία κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσης του έτους 1998 έφερε την επωνυμία ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Α.Ε. και δ) να απειληθεί η μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. G4S CASH SOLUTIONS S.A. ως άνω εταιρία με πρόστιμο και χρηματική ποινή, σε περίπτωση επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.

Η επιτροπή εξέτασε μεταξύ άλλων 2 επιστολές που είχαν ανταλλάξει οι εταιρείες χρηματαποστολών.

Η πρώτη επιστολή
Είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα και εστάλη με τηλεομοιοτυπία με τον χαρακτηρισμό «επείγον» στις 5.3.1998, από τον Πρόεδρο της προσφεύγουσας και της ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ, […]31 στο διευθύνοντα σύμβουλο της GROUP 4 – SECURITAS […]32, και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε υπάρχουσα συμφωνία για παροχή «κάλυψης» της μίας εταιρίας προς την άλλη, σε παρελθόντες ή παρόντες διαγωνισμούς πελατών, την οποία συμφωνία καλεί ο […] τον […] να τηρήσει στον επικείμενο διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Αγαπητέ […],
Προσπάθησα εχθές δυο φορές να επικοινωνήσω μαζί σας στο κινητό σας τηλέφωνο και παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκα ότι θα απαντήσετε στην κλήση μου, οι προσπάθειες μου ήταν ανεπιτυχείς. Στη συνέχεια της συνάντησής μας στο γραφείο μου, παρουσία των στελεχών μου […] και […] και του δικού σας στελέχους […] και της συμφωνίας την οποία εμείς είχαμε για το διαγωνισμό της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, τα στελέχη σας […] και […] επισκέφθηκαν τα κεντρικά μας γραφεία και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, την κάλυψη την οποία είχαμε δώσει στην G4, όσον αφορά διάφορους διαγωνισμούς και πιο ειδικά στην IONIKH, EUROBANK, CITIBANK, BNP, HOECHST κ.α. Ως εκ τούτου, περιμένω να λάβουμε την ίδια μεταχείριση από εσάς για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπως μου είχατε υποσχεθεί προσωπικά εσείς.
Άλλες ερμηνείες ή τροποποιήσεις, οι οποίες διατυπώνονται από κάποιους εκ των ανθρώπων σας, μόνο θα βλάψουν τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ηθική και θα φέρουν όλο τον κλάδο πολλά χρόνια πίσω.
Σας καλώ να μου επιβεβαιώσετε, την προφορική μας συμφωνία και πιστέψτε με, είναι ο μοναδικός τρόπος, να βελτιωθεί η κατάσταση.
Περιμένω την επιβεβαίωση σας πριν τις 12.00’ σήμερα το μεσημέρι.
Με τους καλύτερους χαιρετισμούς […]»

Η δεύτερη επιστολή
Συνιστά εσωτερικό σημείωμα εμπιστευτικού χαρακτήρα,  το οποίο εστάλη στις 25.2.1998, ήτοι λίγες ημέρες πριν την ανωτέρω επιστολή, από το Γενικό Διευθυντή της GROUP 4 – SECURITAS, […], προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιδίας εταιρίας, […], με θέμα «CIT – COMMERCIAL BANK». Στο εν λόγω έγγραφο, ο […] αναφέρεται σε συμφωνία του […] με την «WACKENHUT» για την παροχή τιμών στήριξης προς την τελευταία στον διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας και αναλύει τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία με την «WACKENHUT», που αφορούσε σε κοινή πολιτική αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών σε πελάτες, καθώς και στο «μοίρασμα» των πελατών μεταξύ των εταιριών, είναι επιζήμια για την GROUP 4 – SECURITAS και για τα υποκαταστήματά της στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αυτή αναφέρονται τα εξής:

«Dear Mr […],
Με μεγάλη μου έκπληξη και απορία, πληροφορήθηκα σήμερα τα αποτελέσματα της συνάντησης σας με την WACKENHUT αναφορικά με τις τιμές στήριξης που συμφωνήσατε να παρέχουμε προς την WACKENHUT στον διαγωνισμό της 5.3.1998 στην Commercial Bank.
Όσο υπάρχει ακόμα καιρός σας παραθέτω λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της μπίζνας μας, ούτως ώστε να αναθεωρήσετε αμέσως αυτή τη συμφωνία.
1. Από τις αρχές Οκτωβρίου που καλέσατε το πρώτο meeting με την WACKENHUT και τον ΕΡΜΗ με την υπόσχεση να ξανακουβεντιάσουμε σύντομα την πολιτική μας επί των αυξήσεων των τιμών38, οι δυο αυτές εταιρείες προχώρησαν σε προσφορές σε υπάρχοντες πελάτες μας μειώνοντας τιμές ή και παρέχοντας αυξήσεις σε πελάτες της G4S μόνο κατά 2-2,5% παρά τα συμφωνηθέντα παλαιότερα για στήριξη τιμών από 7-10%. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα δεν βρήκατε δυστυχώ ανοιχτές ημερομηνίες για ένα δεύτερο meeting και μια πιο υγιή συμφωνία αρχών, παρά μόνο χθες και με αποτελέσματα που μόνο την G4S αφήνουν ακάλυπτη.
2. Το τραπεζικό CIT σήμερα για την G4S σε επίπεδο Αθηνών δεν ξεπερνάει το 30-35% του συνολικού income. Από αυτό το income του Τραπεζικού CIT οι τράπεζες: IONIAN BANK, INTEΡBANK-EUROBANK, CREDIT BANK, ERGOBANK, είναι ήδη μοιρασμένες στις εταιρείες με τις δυο πρώτες να έχουν ήδη δεχθεί αυξήσεις από 15-20% ενώ οι τιμές των άλλων δύο Τραπεζών που συνεργάζονται με όλες τις εταιρείες, είναι πολύ καλύτερες του μέσου όρου. Αλλά και οι τιμές όπως φαίνονται στον πίνακα που έχετε στα χέρια σας τουλάχιστον
6 ακόμα μικρών τραπεζών είναι πάρα πολύ ψηλές και πολύ ψηλότερες του μέσου όρου. Γεγονός που σημαίνει πως σε αναπροσαρμογές της τάξεως του 12% θα κινδυνεύσουμε από μικρές εταιρείες που δεν μετέχουν στην συμφωνία.
3. Η συμφωνία σας με την WACKENHUT αφορά ύστερα από αυτούς τους υπολογισμούς, στην Αθήνα τελικά μόνο στο 6% του turnover ποσοστό πολύ μικρό για να ανταλλαγεί με στήριξη άνευ αντικειμένου κυριολεκτικά στην Commercial Bank. Αλλά και στην περιφέρεια με την ανυπαρξία των μικρών τραπεζών του πίνακα τα ποσοστά είναι ανάλογα. Παρεμπιπτόντως όμως οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για την Commercial Bank είναι περισσότερες από πέντε, οπότε αν και η τράπεζα αυτή σκοπεύει στην κατάτμηση, απλά μένουμε εκτός αγοράς για λόγους ανεξάρτητους της συμφωνίας αυτής.
4. Η απώλεια συμβολαίων της τάξεως των 5.000.000 δρχ.
περίπου ανά μήνα μόνο κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο (Απώλεια CITIBANK – μείωση INTERBANK) δημιουργεί ήδη ρήγματα στο Budget. Η συμφωνία σας για στήριξη στην Commercial Bank, στερεί από το operation την δυνατότητα αναπληρώσεως του χαμένου Income χωρίς να μπορεί ανάλογα να μειώσει και τα έξοδα του, λόγω της προτεραιότητας στα ποσοστά απολύσεων του Guarding. Πρακτικώς λοιπόν από σήμερα καταργείται και για CIT για το έτος 1998 το οποιοδήποτε Budget.
5. Νομίζω πως καλύτερη ευκαιρία και συμφωνία από την πλευρά της WACKENHUT δεν θα μπορούσε να υπάρξει και δεν υπήρξε στην τελευταία δεκαετία. Οι ίδιοι οι μέτοχοι της “W” αν συζητούσαν μόνοι τους, αυτό ακριβώς θα αποφάσιζαν. Και οι αντιστάσεις μας ήταν μηδενικές. Είτε από υποτίμηση των αντικειμενικών στοιχείων είτε από υπερεκτίμηση της ειλικρίνειας της άλλης πλευράς, που δυστυχώς μέχρι σήμερα πολλές φορές δεν αποδείχτηκε. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι μου μένει να κάνω όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν πως κυριολεκτικά αυτοκτονούμε. Πολύ περισσότερο δε σε επίπεδο περιφέρειας όπου η “W” πραγματικά ισοπέδωσε τα πάντα και δεν σεβάστηκε τίποτα.
6. Τα υποκαταστήματά μας στην περιφέρεια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν συμπιέσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κόστη τους προσφέροντας μας θελκτικές τιμές προκειμένου να συμπεριλάβουν στα δρομολόγια τους και τα σημεία της Commercial Bank. Αν αγνοήσουμε για ακόμα μια φορά αυτή τους τη θυσία, συνειδητά πλέον τους οδηγούμε στην επαγγελματική τους αυτοκτονία.
7. Επειδή δεν θέλω να προσυπογράψω και την αυτοκτονία του CIT σε εθνικό πλέον επίπεδο, παρακαλώ να βρεθεί φόρμουλα να αποσυρθεί η στήριξη μας προς την “W”. Διαφορετικά οι περιπέτειες στις οποίες θα εμπλακεί η Εταιρεία μας μη εκμεταλλευόμενη μια ευκαιρία σε ένα συμβόλαιο περίπου 20.000.000 ανά μήνα και το οποίο είναι περίπου διπλάσιο του δεύτερου μεγαλύτερου στη χώρα, θα είναι πολλές. Εξ’ άλλου από ιδιοσυγκρασία προτιμώ να με φοβούνται οι παντοτινοί ανταγωνιστές μου και ευκαιριακοί εταίροι μου παρά να με λυπούνται…
Αθήνα 25/2/1998
Με τιμή
[…]»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ανάγνωση των 2 επιστολών καταλήγει:
Από το συνδυασμό του περιεχομένου των ως άνω επιστολών προκύπτουν τα εξής:
Στην πρώτη από 5.3.1998 επιστολή,

α) γίνεται ρητή αναφορά σε «συμφωνία» μεταξύ των δύο καταγγελλόμενων εταιριών αναφορικά με την παροχή «κάλυψης» μεταξύ τους τόσο στον επίμαχο διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας όσο και σε προηγούμενους διαγωνισμούς,
β) καταδεικνύεται ότι πριν από την αποστολή της εν λόγω επιστολής είχαν προηγηθεί δύο τουλάχιστον συναντήσεις μεταξύ στελεχών των δύο εταιριών με αντικείμενο συζήτησης συμφωνίες περί μεταξύ τους «κάλυψης» σε διαγωνισμούς και
γ) η αναφορά στις ως άνω συναντήσεις αλλά και η φράση «Άλλες ερμηνείες ή τροποποιήσεις, οι οποίες διατυπώνονται από κάποιους εκ των ανθρώπων σας, μόνο θα βλάψουν τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ηθική και θα φέρουν όλο τον κλάδο πολλά χρόνια πίσω» παραπέμπουν περισσότερο σε εταιρίες που συνεργάζονται και λιγότερο σε εταιρίες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Στην απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων καταλήγει.
…επιβάλλει πρόστιμο ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (355.577,82€) στην μετονομασθείσα πλέον σε G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «G4S CASH SOLUTIONS S.A. (πρώην ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία)

για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, ήτοι ποσοστό 10% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 1998.