Μοιράσου το άρθρο


Στις 23-6-2008 η δημόσια επιχείρηση “ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ανέθεσε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της, στην GROUP 4 SECURICOR,  εταιρεία που διεύθυνε  ο σημερινός διοικητής της Ε.Υ.Π κ Παναγιώτης Κοντολέων.

 

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/72755549_396778431017866_5111125723507064832_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeGwnZOKj2hyeBDT1tmJq9q-VhJ1SC3gx2pWEnVILeDHap3zht_-2C8V5cTE43wZ83VRJc09Ba8SSrE4rLf3wRoN&_nc_ohc=aiOX--vPqwEAX9N-8-h&_nc_oc=AQkzlSxrtCqaBqrU5epOLr5hZ_b5negZJEbrXvqyvJ17gD4BrR7J90-dde1i080tpVs&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=019d30f43eeb4ebad7a9d491aa23a777&oe=60A62760

Ο διαγωνισμός
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού απορρίφθηκαν οι προσφορές πέντε εταιριών και συγκεκριμένα των εταιριών MONDIAPOL, KATRANTZOS SECURITY, MARGELIS SECURITY Α.Ε, MEGA SPRINT SECURITY, SWEDISH SYSTEM SECURITY.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία GROUP 4 SECURICOR, που διεύθυνε  ο σημερινός διοικητής της Ε.Υ.Π κ Παναγιώτης Κοντολέων,  σε τιμή ακριβώς στο κόστος 7,65 euro/ώρα/φύλακα, με μηδενικό εργολαβικό κέρδος και μηδενικά λειτουργικά έξοδα.

 

 

Οι υπεργολάβοι
Ο κ Παναγιώτης Κοντολέων, πρόεδρος ΔΣ και Γενικός διευθυντής  της G4S, από τη στιγμή που δεν είχε κανένα κέρδος η σύμβαση των Η.Σ.Α.Π. για την εταιρεία του, αποφάσισε και… έδωσε την εκτέλεση του έργου σε υπεργολάβους.
Οι εταιρείες που συμβλήθηκαν με την G4S ως υπεργολάβοι για το έργο των Η.Σ.Α.Π. ήταν
1. Η “INTERIOR STATIC E.Π.Ε.-Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας”, η οποία είχε έδρα στον Πειραιά στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος 21 .
2. Η “Καπνίσης Ανδρέας Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και Υπηρεσίες Καθαρισμού”, με έδρα στον Πύργο Ηλείας στην οδό Πατρών 111.
3. Η “Specific Protection Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε – με έδρα στην Ιπποκράτους 69 Αρτέμη Σπάτων .
4. Η Loukopoulos Security Α.Ε  με έδρα στην Κάνιγγος 31 ΑΘΗΝΑ
5. Η ATHENS SECURITY
6. Η SPECIAL SECURITY
7. Η Μαργέλης Α.Ε με διακριτικό τίτλο “M. C. General Security”, και έδρα  στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής επί της συμβολής των οδών Θεσσαλονίκης 65Β και Βασιλέως Αλεξάνδρου

 

Ο «Δούρειος Ίππος»

Ο έβδομος υπεργολάβος Μαργέλης Α.Ε με διακριτικό τίτλο “M. C. General Security”, η οποία είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό της ανάθεσης όχι λόγω της προσφερόμενης τιμής αλλά λόγω ελλείψεως εμπειρίας σε έργα ανάλογης κλίμακας και ειδικότερα απορρίφθηκε από την επιτροπή των Η.Σ.Α.Π διότι “…δεν απέδειξε την απαιτούμενη εμπειρία από αντίστοιχα έργα τελευταίας 5ετίας…δεν προσκόμισε τις αντίστοιχες συμβάσεις…ελάχιστου συνολικού ποσού 2.500.000 euro το οποίο απαιτείται από τη διακήρυξη για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας…” βρέθηκε ξαφνικά ως υπεργολάβος της G4S του κ Κοντολέοντος,  να παρέχει υπηρεσίες ως υπεργολάβος στους Η.Σ.Α.Π., αφού ο κ Κοντολέων αντίθετα με την άποψη της επιτροπής των Η.Σ.Α.Π. –την οποία γνώριζε αφού είχε λάβει αντίγραφα όλων των φάσεων του διαγωνισμού –  έκρινε κατά την άποψή του,  πως η εν λόγω εταιρεία πληροί τις προδιαγραφές και έτσι αποφάσισε να της αναθέσει εν είδη υπεργολαβίας, σημαντικό μέρος του έργου και έτσι νομιμοποίησε την παρουσία της στους Η.Σ.Α.Π.. Προκειμένου δε να μην αντιληφθεί η διοίκηση των Η.Σ.Α.Π την υπεργολαβία σε εταιρεία που είχε απορρίψει η ίδια, οι φύλακες της Μαργέλης Α.Ε – “M. C. General Security”, υποχρεούταν να φορούν τη στολή της G4S όταν φυλούσαν τους Η.Σ.Α.Π.

 

 

Το τίμημα που ελάμβαναν οι υπεργολάβοι από την G4S

Ο κ Κοντολέων ελάμβανε από τους Η.Σ.Α.Π.,  το ποσό των 7,65 euro/ώρα/φύλακα, και έδινε στους υπεργολάβους για την εκτέλεση του έργου το ποσό των 4,30euro/ώρα/φύλακα-σταθερό για 3 έτη, κρατώντας ο ίδιος για την εταιρεία του το ποσό των 3,35€/ ώρα/φύλακα.

Με τον τρόπο αυτό η σύμβαση των Η.Σ.Α.Π. από αδιάφορη για την G4S, έγινε αρκετά κερδοφόρα, αφού με μηδενικό κόστος ελάμβανε το ποσό των 3,35€/ ώρα/φύλακα,  ενώ οι υπεργολάβοι που είχαν όλες τις επιβαρύνσεις ελάμβαναν μόλις 4,30euro/ώρα/φύλακα, ποσό παράνομο και τόσο χαμηλό,  που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούσε για την κάλυψη μισθών και εισφορών των εργαζομένων,  καθώς και για την καταβολή των αναλογούντων φόρων προς το ελληνικό δημόσιο.

Είναι χαρακτηριστικό πως από τους 7 υπεργολάβους της G4S,  μόνο ο ένας συνεχίζει να λειτουργεί σήμερα. Όλοι οι υπόλοιποι έκλεισαν με τεράστιες οφειλές.

 

 

Η μετακύληση της ευθύνης

Ο κ Κοντολέων,  ουσιαστικά, με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που υπέγραφε με τους υπεργολάβους,  μετακύλησε σε αυτούς την ευθύνη για την τήρηση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, πλην όμως με το χαμηλό τίμημα που τους κατέβαλε, αφού  γνώριζε εκ των προτέρων ως πρόεδρος ΔΣ και Γενικός διευθυντής  της G4S και ως μέλος και μάλιστα ηγετικό του εργοδοτικού σωματείου του κλάδου των εταιριών παροχής υπηρεσιών φύλαξης “Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας”, το οποίο συνυπέγραφε με το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων του κλάδου “Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας Ελλάδας”,  τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας,  ότι οι συμφωνούμενες με τους υπεργολάβους τιμές όντας κατώτερες των καθοριζόμενων στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήταν παράνομες και εξ ορισμού δεν αρκούσαν, (ακόμη και να μην έβγαζαν κέρδος οι υπεργολάβοι) για την κάλυψη των εργοδοτικών και των εισφορών των εργαζομένων καθώς και την απόδοση μισθών και  φόρων.

 

Οφειλές υπεργολάβων και το κανόνι της  MC General Security

Στον απόηχο αυτού του «σκανδάλου» η SPS SECURITY οφείλει  εισφορές στο Ι.Κ.Α τις οποίες ρύθμισε  5781/23.12.2010  ύψους πλέον των 559.000 euro και η  INTERIOR STATIC SECURITY οφείλει  εισφορές στο Ι.Κ.Α ύψους 400.000 και πλέον euro και προς την εφορία 480.000 euro,  ποσά το οποία ουδέποτε πρόκειται να εισπραχτούν. Οι δύο αυτοί υπεργολάβοι οφείλουν στο ΙΚΑ 959.000 ευρώ και στο δημόσιο 480.000 euro.

Ο έβδομος υπεργολάβος, η εταιρεία Μαργέλης Α.Ε – “M. C. General Security” που είχε απορριφτεί από την επιτροπή των Η.Σ.Α.Π. και την οποία έβαλε παράνομα στην εκτέλεση του έργου ενός δημοσίου οργανισμού ο κ Κοντολέων, οφείλει σε ασφαλιστικούς φορείς και στο δημόσιο άνω των 4.000.000€ !!!

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/176012648_916760349097966_1770194663446492544_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeGB2FE46rT51tpBEDcTnjteVGdkfOMM-25UZ2R84wz7bqByzQSCmDzxt1AUKXGcOLkZuEMdGuDcXOG0EO_JZ-9v&_nc_ohc=xZ_xTTVbVq8AX-XCZqa&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=7b85344d274bfe76c8b0e277cff86cb3&oe=60A6EA30

 

Έλεγχοι ΣΕΠΕ

Σημειωτέον ότι, σε όλους τους ελέγχους του Σ.ΕΠ.Ε. στις εγκαταστάσεις των Η.Σ.Α.Π., οι εργαζόμενοι των υπεργολάβων βρέθηκαν από τις κρατικές υπηρεσίες να φορούν (ΑΝ 1342/1938/ΦΕΚ Α’ 290 -Ν.2518/97 ΦΕΚ Α’ 164 – Ν 3707/2008 ΦΕΚ Α’ 209), την στολή της G4S σύμφωνα με τη μαρτυρία και του συνδικαλιστή προέδρου της ΠΑΣΕΦ Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου,  ο οποίος συμμετείχε στους ελέγχους.

 

Απάντηση Κουτρουμάνη

Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3146/11.3.2011 του Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουμάνη, ο οποίος απαντά σε επερώτηση του βουλευτή κ. Βελόπουλου αναφέρεται πως τα κατά τόπους τμήματα του Σ.ΕΠ.Ε. για τις διαπιστωμένες παραβάσεις των ελέγχων στις εγκαταστάσεις της Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησαν σε επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και ενημερώθηκαν αντίστοιχα και οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.
Από το επίσημο αυτό έγγραφο αποδεικνύεται περίτρανα η επί τρία (3) έτη, καταστρατήγηση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας απευθείας από τους υπεργολάβους που έβαλε στο έργο της φύλαξης των Η.Σ.Α.Π. ο κ Κοντολέων.

Καταγγελία της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η.Σ.Α.Π. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ Η.Σ.Α.Π.
Στις 16 Ιουνίου του 2010 με έγγραφό τους η ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η.Σ.Α.Π. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ Η.Σ.Α.Π προς τη διοίκηση των Ν Η.Σ.Α.Π. ανέφερε μεταξύ άλλων «….το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ιωνίας, διαπίστωσε, μετά από έλεγχο που διενήργησε την 28.4.2010 σε χώρους της Η.Σ.Α.Π. ΑΕ, σωρεία παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους της αναδόχου και επέβαλε σε βάρος της διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Όλα τα ανωτέρω ήταν εδώ και καιρό γνωστά στην Διοίκηση της Η.Σ.Α.Π. ΑΕ, το δε θέμα των σοβαρών αντισυμβατικών πράξεων ή παραλείψεων της αναδόχου έχει συζητηθεί προσφάτως ( 21.4.2010) και ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας…».
Και ζητούσε την Άμεση καταγγελία της σύμβασης με την G4S Secure Solutions SA .

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/72124830_2731611050205571_2601675043687628800_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeEmY9jN_tHtwqWHDRZZj4B2tW8edUBvEmG1bx51QG8SYaDlZds9br1rz-XOH_jk0m-5XHIF1vvZN7d93eiFSmdp&_nc_ohc=RSYg2ndR0kUAX9p_u3H&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=f98677ab04ba830f3e56067b7203b8e8&oe=60A68534

 

Καταγγελία της σύμβασης από τους Η.Σ.Α.Π.

11 Σεπτεμβρίου 2014 το Δ.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ υπό τη διοίκηση του σημερινού υπουργού κ Παπαθανάση,  αποφάσισε και  κατάγγειλε την υπ’ αριθμόν ΤΔ-011/12 σύμβαση της ΣΤΑ.ΣΥ με την G4S Secure Solutions SA και κήρυξε την ανάδοχο εταιρεία «έκπτωτη».

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/72417040_640194396504456_4967785459200557056_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeELoYeMMvAuqRHktdwdYVA86mbCZjhcLdHqZsJmOFwt0ekwZ9a43A9zYxA0t72Jp_TzmGUIRtbicq59qnyW7X3W&_nc_ohc=Dp-lkf1Med8AX-UK9_L&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=f265c35c07b73b220cbf7c2b5cd17146&oe=60A6E8F5

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το Δ.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ προχωρούσε επίσης στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει η G4S στο πλαίσιο της σύμβασης ύψους 429.658 ευρώ, καθώς επίσης και στη «μη αποδοχή της εταιρείας G4S Secure Solutions SA σε όλους τους «τρέχοντες και μελλοντικούς διαγωνισμούς της ΣΤΑ.ΣΥ για ένα έτος».

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/176875828_2934962833295423_4831046340626370552_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeHoAuQ7eefsFgH9_QBiVYje0b5zKSC09PDRvnMpILT08CxV9abn4rhb_PUSIvkqEX0zv5cpp2iVrjq9B-X1Uk6x&_nc_ohc=3pJipYt399kAX9-Rr4i&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=80329cab902a44a21dba5017b21b7e16&oe=60A4ED81

Περαιτέρω το Δ.Σ της ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στην καταγγελία δύο ακόμη συμβάσεων με την G4S. Της σύμβασης ΤΔ – 056/2014 για «τη φύλαξη αποβαθρών, κέντρου ελέγχου λειτουργίας, περιπόλων, εποπτείας και νυχτερινής φύλαξης του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ», ύψους 171.364 ευρώ για δύο μήνες, και της σύμβασης ΤΔ – 069/14 «για τη φύλαξη του συστήματος των γραμμών 2 και 3 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ», ύψους 176.721 ευρώ για τρεις μήνες. Είναι άγνωστο γιατί η τότε διοίκηση Παπαθανάση έλαβε μια τέτοια απόφαση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προκειμένου να ληφθεί θα συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι για τα συμφέροντα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

 

Επίλογος

Η τελική ζημιά για το Ελληνικό δημόσιο – με το “σχέδιο” των υπεργολαβιών που σκέφτηκε και υλοποίησε ο κ Κοντολέων καθιστώντας την εταιρεία που διεύθυνε κερδοφόρα – είναι τεράστια. Χάθηκαν χρήματα που ποτέ δεν θα εισπραχτούν!

Τα ερωτήματα που τίθενται και ζητούν απάντηση από τον ίδιο τον κ Παναγιώτη Κοντολέοντα, την αντιπολίτευση, αλλά και το σώμα ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, είναι…

Ο κ Κοντολέων – σημερινός διοικητής της Ε.Υ.Π ο οποίος επιλέχτηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη –  που γνώριζε το παράνομο του αντιτίμου που κατέβαλε στους υπεργολάβους, πως πίστευε ότι θα πληρωθούν εργαζόμενοι, ΙΚΑ και Φόροι;

Έχει ο κ Κοντολέων σήμερα – ως διοικητής της Ε.Υ.Π άρα και υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε κινδύνου για το κράτος –  κάποιο σχέδιο είσπραξης των χρημάτων που χάθηκαν για το Ελληνικό δημόσιο ή μήπως πρέπει να τα καταβάλει η εταιρεία που διοικούσε ο ίδιος, και τα κράτησε με την δική του υπογραφή,  αφού οι υπεργολάβοι δεν τα εισέπραξαν ποτέ ;
Σ.Π

πηγή φωτό:Documentonews.gr