Με το «ζεστό» χρήμα να έχει καταστεί είδος προ… εξαφάνιση, χιλιάδες είναι εκείνοι οι επαγγελματίες που αναμένουν ως «μάννα εξ’ ουρανού» μια διευθέτηση για το «καυτό» ζήτημα των μεταχρονολογημένων επιταγών: Παρά το άνοιγμα της αγοράς δεν υπάρχουν ακόμα τα χρήματα για να εξοφληθούν επιταγές που λήγουν αυτές τις ημέρες. Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών με σχετική διάταξη που φέρνει στην Βουλή «παγώνει» την εξόφλησή τους.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Προθεσμίες… δύο ταχυτήτων, δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους εκδότες μεταχρονολογημένων επιταγών να καλύψουν τα ποσά που αναγράφονται σε αυτές: Υπάρχει βέβαια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, όπως και κάποιες προϋποθέσεις να πληρούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτά τα χρονικά περιθώρια. Ίσως η πλέον… απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει «πάγος» στην εξόφληση είναι οι επιταγές, συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση -όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους- στα πιστωτικά ιδρύματα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται δύο ειδών προθεσμίες: Για 75 ημέρες και για 45.

enikos.gr