Μοιράσου το άρθρο

 

“Η εκπόνηση ενός Risk Asessement δεν είναι απλή υπόθεση… Δεν είναι Μελέτη Τρωτότητας, Ούτε Μελέτη Κρίσιμων Υποδομών… Δεν διδάσκεται στις σχολές επιμόρφωσης στελεχών Ε.Δ & Σ.Α… Και σίγουρα δεν εκπορεύεται από κάποιο Software!!!”   

Άνοιγμα φωτογραφίαςΆγγελος Αγραφιώτης
Γενικός Διευθυντής
A&K Risk Management Consulting

Απόφοιτος του International Association of Counterterrorism and Security Professionals (I.A.C.S.P.) ως Πιστοποιημένο Στέλεχος Αντιτρομοκρατίας (Antiterrorism Officer – Α.Τ.Ο) .

Απόφοιτος του TAM-C Solutions (Target Actionable Monitoring Center), ενός Αμερικανοισραηλινού Ινστιτούτου πληροφοριών τρομοκρατίας, ως Πιστοποιημένο Στέλεχος Συλλογής & Ανάλυσης Πληροφοριών (ΙΝΤ.Ο).
www.ak-riskmanagment.gr

A&K Risk Management Consulting | 领英

 

H αρχή κάθε σχεδίου ασφάλειας

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η αναθεώρηση κάθε σχεδίου ασφάλειας εγκαταστάσεων,  θα πρέπει να βασίζεται πρώτα από όλα σε μια σοβαρή και αποτελεσματική, Μελέτη Ανάλυσης & Αξιολόγησης των Κινδύνων. Στη διεθνή ορολογία, συναντάμε τη διαδικασία που βασίζεται η Μελέτη Ανάλυσης του Κινδύνου, ως “Risk Assessement”.

Σε κάθε περίπτωση, η Εκτίμηση ή Αξιολόγηση του Κινδύνου με τη μορφή μιας Μελέτης, αποτελεί οδηγό και πυλώνα για την εκπόνηση των σχεδίων ασφάλειας και την ασφαλή λειτουργία μιας επιχείρησης,  αλλά και την «επένδυση» σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, σε κάθε κλίμακας και οποιασδήποτε κρισιμότητας εγκατάσταση.

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά στα οποία βασίζεται μια μελέτη Risk Assessement καθώς και τη χρησιμότητα της, απευθυνθήκαμε στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Διαχείρισης Κινδύνου A&K Risk Management Consulting, κ Άγγελο Αγραφιώτη, ο οποίος διαθέτει υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα, θέτοντάς του ορισμένα βασικά ερωτήματα.

 

Τι περιλαμβάνει μια Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου

Κύριε Αγραφιώτη, τι είναι και τι περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές μια Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου μιας εγκατάστασης και σε ποιες εγκαταστάσεις μπορεί να εφαρμοστεί;

Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, σε οποιονδήποτε κίνδυνο κληθούμε να αξιολογήσουμε, οφείλει να εξετάσει τρία (3) σημεία: Ευρήματα – Διαπιστώσεις/Αξιολόγηση – Συμπεράσματα και να απαντήσει με συγκεκριμένες Προτάσεις.

Ειδικότερα στην Ανάλυση Κινδύνου μιας εγκατάστασης, που είναι το θέμα που με ρωτάτε, οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν τη φυσική προστασία, τον μηχανικό, ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό ασφαλείας αυτόνομα ή και με ενδεχόμενο υποστηρικτικό συνδυασμό από επανδρωμένες υπηρεσίες security. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν, ο μελετητής να είναι γνώστης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της αγοράς,  και να έχει σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη εμπειρία, σε όλο το φάσμα της ασφάλειας, όπως ενδεικτικά: Counterterrorism, Intelligence, VIP Protection, Security, Weapons, Electronic Security Systems Design, IT Security, Counterfeit, Loss Prevention, Blast, Natural & Technological Disasters  κ.ά.

Business Intelligence: useful introduction for your business

 

H χρησιμότητα

Γιατί είναι τόσο σημαντικό και χρήσιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Ασφάλειας ενός οργανισμού ή επιχείρησης, τον εκάστοτε Διευθυντή Ασφαλείας,  να έχει στα χέρια του αλλά και να εφαρμόσει μια εμπεριστατωμένη Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, πριν αρχίσει να υλοποιεί ή να επικαιροποιεί ή και να διοικεί και να διαχειρίζεται ένα σχέδιο ασφαλείας; 

Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, επιβάλλεται να προηγείται του οποιουδήποτε σχεδίου ασφαλείας, αφού από τα συμπεράσματα της μελέτης θα προκύψουν οι προτάσεις που θα αφορούν όπως προείπα, στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας με την ενδεχόμενη χρήση μηχανικού, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφαλείας, σε συνδυασμό ή και όχι με επανδρωμένες υπηρεσίες. Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου θα μας υποδείξει τα ενδεικνυόμενα μέσα, μέτρα & διαδικασίες ασφαλείας, που αφορούν ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο κτήριο. Για εμάς, η οποιαδήποτε μελέτη πρέπει να επικαιροποιείται κάθε 6μηνο και να παρακολουθείται η πιστή εφαρμογή της από συμβούλους μας. Ουσιαστικά οι σύμβουλοί μας, στέκονται αρωγοί στον εκάστοτε Διευθυντή Ασφαλείας ενός οργανισμού ή μιας εγκατάστασης, φροντίζοντας να τον βοηθούν στην ορθή λήψη αποφάσεων, με γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας, με την παράλληλη μείωση του κόστους από τον προϋπολογισμό που ο ίδιος διαχειρίζεται.

 

Η υλοποίηση

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθείτε για τη διενέργεια και σύνταξη του Risk Assessment; Μια τέτοια μελέτη βασίζεται σε κάποιες γενικές κατευθύνσεις ή τα πράγματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στην εκάστοτε εγκατάσταση;

Όπως προείπα είναι τρεις (3) οι βασικοί άξονες που κινούμαστε (Ευρήματα – Διαπιστώσεις/Αξιολόγηση – Συμπεράσματα), και καλούμαστε να εξετάσουμε πριν απαντήσουμε με συγκεκριμένες Προτάσεις. Σίγουρα οι προτάσεις μας διαφοροποιούνται ανάλογα με την εγκατάσταση που καλούμαστε να αξιολογήσουμε, αφού ο κίνδυνος διαφέρει κάθε φορά,  και γι αυτό αναφέρουμε ρητά ότι η συγκεκριμένη μελέτη ΔΕΝ έχει εφαρμογή σε καμία άλλη εγκατάσταση. Στην τελική διαμόρφωση της αξιολόγησης του κινδύνου μιας εγκατάστασης, σημαντικό ρόλο παίζει και η επιθυμία του εντολέα μας, μέχρι ποιο σημείο επιθυμεί να φτάσει η εργασία που μας ανέθεσε να φέρουμε εις πέρας.

Και για να γίνω πιο κατανοητός,  σας αναφέρω πως η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και να αξιολογήσει όλους τους κινδύνους που ενέχει μια εγκατάσταση (κτήριο) όπως: Οι φυσικές προσβάσεις, Οι έξοδοι κινδύνου, Τα γειτνιάζοντα κτήρια, Τα υπόγεια ύδατα, Οι υδρορροές, Το IT Department, Οι αποθήκες ανταλλακτικών, Η προσέλευση/αποχώρηση-Διάλειμμα-Ολιγόωρη απουσία εργαζομένων, Τα χρηματοκιβώτια και οι διαδικασίες τους, Οι τυχόν διενεργούμενες χρηματαποστολές, Ο έλεγχος πρόσβασης, Οι συμβάσεις προμηθευτών της κ.α. Η εξέταση και αξιολόγηση συνεχίζεται ακόμη και στη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά στην ασφάλεια των ανωτάτων στελεχών της και των μελών των οικογενειών τους, στη διαρροή πληροφοριών, στη διαφύλαξη μυστικών της, στην ασφάλεια των εργαζομένων της και των συναλλασσομένων μαζί της, στην πρόληψη απωλειών, στη χρήση του στόλου των οχημάτων της, στον ανταγωνισμό, κίνδυνοι οι οποίοι εκτείνονται ακόμη και όταν αυτή διακόπτει τη λειτουργία της και το προσωπικό της αποχωρεί.

The Role Of IT Department In eLearning Implementation: Friend Or Foe? - eLearning Industry

 

Η βοήθεια στην επιλογή των υπηρεσιών και συστημάτων ασφάλειας

Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του προσωπικού ή της εταιρίας που θα κληθεί να διαχειριστεί ένα έργο ασφαλείας ή στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και κατ’ επέκταση των συστημάτων που θα τοποθετηθούν;

Φυσικά. Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, εφόσον ο εντολέας μας το επιλέξει μπορεί να συμπεριλαμβάνει, και την επιλογή και αξιολόγηση της Ι.Ε.Π.Υ.Α στην οποία θα αναθέσει τις επανδρωμένες υπηρεσίες. Στη συνέχεια μπορούμε να αναλάβουμε την επιλογή & αξιολόγηση του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α που θα παράσχει τις υπηρεσίες στον εντολέα μας και την εκπαίδευσή του. Η Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου μπορεί να επεκταθεί και σε πιο εξειδικευμένα πεδία όπως στην Τεχνική Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας,  θέτοντας όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται, όπως αποστάσεις-φωτισμός-φακοί-IR-PIR-Microwaves, Access Control κλπ. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τους μηχανολόγους του εντολέα μας ή και όχι, επιβλέπουμε την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας (μηχανικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά) που έχουμε προδιαγράψει και αναφέρονται στη μελέτη μας και παραλαμβάνουμε το έργο για λογαριασμό του. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η Εταιρεία μας δεν εμπλέκεται καθόλου με οικονομικά θέματα μεταξύ του εντολέα μας και των προμηθευτών του.

Important benefits of having access control systems in place | Security News

 

Γνώση και επαγγελματισμός

Κατά τη γνώμη σας αυτός που διενεργεί και συντάσσει την μελέτη ασφάλειας για μια εγκατάσταση θα πρέπει να είναι ο ίδιος, που καλείται να αναλάβει και το έργο ασφάλειας ή πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των ρόλων αυτών;

Αυτό που έχω να συστήσω είναι ότι όποιος αναλάβει να εκπονήσει και να συντάξει τη Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, πρέπει να είναι γνώστης των όσων προανέφερα. Αποτελεί εχέγγυο της ορθότητας της κρίσης του,  η μη εμπλοκή του με την υλοποίηση των προτάσεών του. Η Εκτίμηση & Ανάλυση Κινδύνου, είναι μια αρκετά σοβαρή υπόθεση και ενέχει ποινικές & αστικές ευθύνες, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά,  και δεν είναι μια φόρμα που την κατεβάζουμε από το διαδίκτυο και την προσαρμόζουμε στον εκάστοτε πελάτη. Συναντούμε στην αγορά «μελετητές» και «συμβούλους» δεκάδες αποστράτους,  που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μελέτες ασφαλείας και οι προτάσεις τους ουσιαστικά φωτογραφίζουν συγκεκριμένη Ι.Ε.Π.Υ.Α. ή μηχανολογική εταιρεία,  για τα συμφέροντα των οποίων εργάζονται. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι η Μελέτη “πάσχει” και δεν έχει γίνει από επαγγελματία με γνώσεις, αλλά από κάποιον που απλά είχε την «πρόσβαση» να αναλάβει τη Μελέτη, δίχως να ενδιαφέρεται εάν το αποτέλεσμα που προέκυψε, είναι αυτό που πλήρωσε ο πελάτης, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των εμπλεκομένων καθώς και των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.

 

Σύγχρονες Απαιτήσεις

Ποιες είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις στο τομέα των Μελετών Ανάλυσης των Κινδύνων σήμερα στην Ελλάδα και πως η δική σας Εταιρία ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις;

Η διεθνοποίηση της τρομοκρατίας και του λαθρεμπορίου, η δραστηριοποίηση στη χώρα μας πολυεθνικών εταιρειών που αποτελούν στόχο τρομοκρατών ή ποινικών εγκληματιών, οι αλλαγές στις εθνικές και ευρωπαϊκή νομοθεσίες και στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας όπως πρόσφατα το GDPR (General Data Protection Regulation), η συνεχής ανάπτυξη λογισμικών και τεχνολογιών αιχμής, η πώληση εταιρικών & προσωπικών  δεδομένων στο Dark Room, τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετά την κλιματική αλλαγή, η χρήση σε κατασκευές κτηρίων νέων αδρανών υλικών, η συνεχής εξέλιξη κατασβεστικών/πυροσβεστικών υλικών, μας αναγκάζει στη συνεχή ενημέρωση από διάφορες πηγές όπως το διαδίκτυο, διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουμε αλλά και αποστολές μας σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, ώστε να έχουμε τις γνώσεις και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να παρέχουμε επαγγελματικά τις υπηρεσίες μας σε όποιον μας εμπιστευθεί, σε όποιον θελήσει να εμπιστευθεί τις επαγγελματικές υπηρεσίες της A&K Risk Management Consulting και στον Τομέα του Risk Assessement.

GDPR: 2 μήνες προθεσμία για συμμόρφωση - DS CREATIVE :: Κατασκευή ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων

 

Εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας,  αποτελεί η πολυετής εμπειρία σε όλους τους τομείς της ασφάλειας, και οι δεκάδες συστατικές επιστολές ικανοποιημένων διευθυντών ασφαλείας,  εταιρειών που μας ανέθεσαν την εξειδικευμένη αυτή εμπιστευτική εργασία, τις οποίες θέτουμε στη διάθεση των εν δυνάμει πελατών μας.

Στέφανος Παπαδόπουλος

 

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις