Σειρά παρεμβάσεων στον Δήμο Βόλου και την Επιθεώρηση Εργασίας έχει ξεκινήσει το Σωματείο καθαριστριών/ών Μαγνησίας. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιαστήκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την αλλαγή των σχέσεων εργασίας για τις εργαζόμενες συμβασιούχες των δημόσιων σχολείων σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με πλήρη και μερική απασχόληση.

Οι καθαρίστριες των σχολείων έχουν επιφορτιστεί με επιπλέον καθήκοντα, λόγω της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να επαρκούν σε αριθμό, ενώ εμφανίζονται ελλείψεις και σε μέτρα προστασίας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου του σωματείου καθαριστριών Ν. Μαγνησίας, Μαρία Πλαγερά, με τον προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εργασίας. Στην υπηρεσία κατατέθηκε έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την εφαρμογή της ΣΣΕ και για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α), στην οποία προβλέπεται για τις εργαζόμενες  των σωματείων μελών της ΟΙΥΕ στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων να έχουν ακριβώς τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα (ωράριο, αμοιβή, ασφάλιση κλπ).

Στη συνέχεια κατατέθηκε το ίδιο έγγραφο στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βόλου και απαιτήθηκε από τη Διοίκηση του Σωματείου να εφαρμοστεί άμεσα για όλες τις εργαζόμενες η σύμβαση χωρίς καμία καθυστέρηση.

Μετέπειτα έγινε παρέμβαση και στο γραφείο μισθοδοσίας, του τμήματος οικονομικών του Δήμου Βόλου σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμής των συναδέλφων. Η απάντηση ήταν πως για τον Σεπτέμβριο θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου και για τον Οκτώβριο στις 10 Νοεμβρίου.

akroama.gr