Το Επιμελητήριο Μαγνησίας πραγματοποιεί την διαδικτυακή παρουσίαση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»: Επιχορήγηση ΜμΕ για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, στις 6 το απόγευμα, και εισηγητής θα είναι ο Υπεύθυνος Δράσης – Μέλος Ομάδας Έργου Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος κ. Γιάννης  Αποστολόπουλος.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, ακολουθώντας τον σύνδεσμο (link):

https://zoom.us/j/92940951356?pwd=c3JKRlpnZU16bllqSWRxTUlRSFJwQT09

Meeting ID: 929 4095 1356

Passcode: 573952

Δεν απαιτείται εγγραφή και η είσοδος στην πλατφόρμα θα ξεκινήσει 15 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» ξεκίνησε στις 22 Φεβρουαρίου με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης
  • Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

akroama.gr